Właściwy dobór łożyska

Łożysko w ręceKażde łożysko jest oznaczone konkretnym symbolem literowo-cyfrowym.​

 

Rozróżnia się trzy grupy znaków z oznaczeniem łożyska:

  • grupa znaków przed numerem podstawowym - określa podzespół łożyska
  • numer podstawowy - określa serie i wymiar otworu łożyska,
  • grupa znaków za numerem podstawowym - określa konstrukcję oraz dokładność wykonania.

Aby ułatwić dobór odpowiedniego łożyska, przedstawiamy najczęściej spotykane poprawne oznaczenia łożysk i symbole umieszczane bezpośrednio na łożyskach.

 

Łożysko w ręce

Oznaczenie dotyczące uszczelnień:

Z - blaszka ochronna z jednej strony
2Z - dwie blaszki ochronne
ZN - blaszka ochronna i rowek po przeciwnej stronie niż blaszka ochronna
RS - uszczelka gumowa
2RS - dwie uszczelki gumowe

 

Oznaczenie kształtu zewnętrznego:

K - otwór stożkowy o zbieżności 1:12
K30 - otwór stożkowy o zbieżności 1:30
N - rowek osadczy na pierścieniu zewnętrznym
NR - rowek osadczy na pierścieniu zewnętrznym i pierścień osadczy sprężynujący

 

Oznaczenie podzespołu:

T - stal do nawęglania
L - swobodny pierścień wewnętrzny lub zewnętrzny
R - łożysko bez pierścienia wewnętrznego lub zewnętrznego

 

Oznaczenie koszyka:

J - nieutwardzony koszyk stalowy tłoczony (oznaczenia nie podaje się)
Y - koszyk z blachy mosiężnej tłoczony
F - koszyk stalowy masywny
M - koszyk z mosiądzu lub brązu masywny
T - koszyk z tworzyw termoutwardzalnych

 

​Oznaczenie prowadzenia koszyka:

A - prowadzenie na pierścieniu zewnętrznym
B - prowadzenie na pierścieniu wewnętrznym
V - łożysko bez koszyka z pełną liczbą części tocznych

 

Przykład poprawnego oznaczenia:

MA - koszyk z mosiądzu lub brązu masywny prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
FB - koszyk stalowy masywny prowadzony na pierścieniu wewnętrznym

Jeśli nie ma podanego symbolu prowadzenia koszyka, oznacza to, że prowadzony jest on na częściach tocznych.

6204 2Z P636 S1- łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe dwustronnie uszczelnione, klasa dokładności P6, luz promieniowy C3, poziom drgań C6, obróbka cieplna stabilizująca do 200° C. (S1).Oznaczenie literowe C luzu i poziomu drgań można pomijać łącząc w jedną całość z oznaczeniem klasy dokładności symbole cyfrowe.